Bevegelse og dans til Harald Sæveruds musikk

Nytt formidlingstilbud på Siljustøl!

«Jeg har komponert i glede og tegnet ned mine følelser.»
– Harald Sæverud

Barn opplever musikk primært gjennom kroppen. I dette opplegget vil barna lytter vi til pianostykker som Harald Sæverud skrev på Siljustøl og undersøker forholdet mellom dansen og musikken. Barna blir utfordret til å bruke sin forestillingsevne til å oppdage musikkens ulike utrykk, kontrastene mellom dem og hvilke følelser dette kan fremkalle. Gjennom dialog vil barna oppnå refleksjon og økt bevissthet rundt Harald Sæveruds musikk

Siljustøl har et 176 mål stort naturområde. Sæverud hadde et nært forhold til naturen her, noe som musikken hans gjenspeiler. Vi anbefaler derfor en oppdagelsestur på noen av de mange stiene eiendommen etterpå.

Målgruppe: Førskolebarn 3-6 år
Varighet: 1 time
Med danser og dansepedagog Mirte Bogaert og pianist og formidlingsleder ved komponisthjemmene Annabel Guaita
Oppstart høsten 2017

* Gratis