Siljustøls venner

Siljustøls Venner har som formål å fremme, støtte og hjelpe virksomheten ved museet og verne om komponistens minne og musikalske arv. 

Venneforeningen Siljustøls Venner ble stiftet på Haralds Sæveruds fødselsdag 17. april 2005.

Foreningen er inne i en omstillingsfase og har for tiden liten aktivitet. Medlemskap gir gratis adgang til museet og rabatt på konserter.


Priser
Enkeltpersoner kr 200,- per år
Bedrifter kr 500,- per år

Innmelding foregår ved å innbetale til DnBs konto 5251 05 40352. Husk å føre på navn.

 

 

 

Komponistværelset på Siljustøl (foto: Dag Fosse).