Lyttekurs: Oppdag Sæverud

Konsert og samtale på Siljustøl 2. april, kl. 14.


Konsert og samtale mellom Annabel Guaita, pianist og formidlingsleder ved KODE – Komponisthjemmene og dirigenten Jordi Mora.

Musikk er en flyktig kunst. Hvordan kan vi få en dypere opplevelse av klassisk musikk? Vil du loses inn i en verden av skjønnhet og dramatikk? Nå har du mulighet til å bli med på en unik oppdagelsesferd i Harald Sæveruds musikk – i komponistens egen peisestue. Her får Kjempeviseslåtten en særegen klang, her drømmer man seg lett bort i de melankolske valsene.

Det finnes ingen fasit på hvordan man lytter til musikk. Noen drømmer seg bort, noen sovner. Noen får assosiasjoner mens andre ser farger. Musikk kan ikke tas på, smakes eller sees og krever derfor et spesielt nærvær for å bli inntatt i fulle drag. Med andre ord; det finnes mange måter å lytte på. Bli med på oppdagelsesferd i din egen lytteprosess og innover i Sæveruds musikalske landskap.

Kjøp billetter her
14:00-15:00 Samtaler om å lytte
15:00-15:30 Vi lytter til 10 klaverstykker av Sæverud:

Lette Stykker
Rondo Amoroso opus 14
Li Tone opus 14
Småfuglvals opus 18

Slåtter og Stev på Siljustøl
Kristi Blodsdråper opus 21
Revebjølle opus 22
Kjempeviseslåtten opus 22
Hjuringen ´pi Eismodal opus 24
Myrdun Spele på Månestrålefele opus 24
Den siste bånlåt opus 22
Scene Macabre (upublisert 1989)
Vals Carissimo (1992) upublisert 

* Pris / Price: NOK 220 / BT-kort NOK 180 / Venneforeningene NOK 160

Jordi og Annabel.