Bergen Unge Blåsekvintett

Uroppførelse av «Wind Doodles» på Siljustøl 12.februar, kl. 14.


I 2015 gikk fem blåsere fra Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester sammen og dannet et nytt ensemble. Medlemmene, som alle kommer fra Bergen, er musikkstudenter ved universiteter eller høyskoler i Bergen, Oslo og København. Til tross for at ensemblet er «ungt», har de allerede opptrådt på ulike arrangementer, blant annet på “Musikalsk nachspiel” etter torsdagskonserten i Grieghallen og under utdelingen av Omsorgsprisen på Den Nationale Scene (DNS) i Bergen. Ensemblets egen julekonsert på Sotra i desember ble en stor suksess med fullsatt kirke.

Våren 2017 er temaet “Norske Blåsekvintetter», og et helt nytt verk er bestilt av den bergensbaserte komponisten Torstein Aagaard-Nilsen.
Verket har navnet «Wind Doodles» og blir uroppført på konserten på Siljustøl 12. februar. 

Verket er bestilt av Bergen Unge Blåsekvintett høsten 2016 og er støttet av Frifond, Tit Mohrs Legat og Fond for Lyd og Bilde.


Program:
Harald Sæverud (1897-1992):
Blåsekvintett nr. 2 / Wind Quintet nr. 2, op. 56

Torstein Aagaard-Nilsen (1964):
Wind Doodles: The Quest for Sonority for wind quintet
Uroppførelse / First performance

pause

Ketil Hvoslef (1939):
Wind Quintet

 

Frida Andreassen Lereng – fløyte / flute
Barbara Linnea Peters – obo / oboe
Inga Beate Bøe – klarinett / clarinet
Didrik Åsnes – fagott / bassoon
Eirik Tonnem – horn / horn

 

* Pris / Price: NOK 220 / BT-kort NOK 180 / Venneforeningene NOK 160 / Barn / Children NOK 50

Bergen Unge Blåsekvintett